Στοιχεία Επικοινωνίας

Επικοινωνήστε μαζί μας  για να μάθετε περισσότερα για τις υπηρεσίες μας ή για να συζητήσουμε για το έργο που σκέφτεστε να υλοποιήσετε.

icon_widget_image Καθημερινα 09:00 με 17:00 icon_widget_image Αγίου Λουκά, Αφάντου, Ρόδος icon_widget_image + 30 22410 63496 +30 22411 30751 icon_widget_image info@ergongroup.gr

ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ – ΚΑΘΕΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Οριζόντια Ιδιοκτησία

Οριζόντια ιδιοκτησία είναι η χωριστή αποκλειστική και αυθύπαρκτη κυριότητα επί ορόφου οικοδομής ή διαμερίσματος oρόφoυ, με ορισμένο ποσοστό αναγκαστικής συνιδιοκτησίας στο έδαφος και τα κοινά και αδιαίρετα μέρη της οικοδομής

 

Κάθετη Ιδιοκτησία  

Κάθετη ιδιοκτησία είναι η χωριστή (διηρημένη, αποκλειστική) κυριότητα οικοδομής που είναι κτισμένη μαζί με άλλη ή άλλες στο ίδιο οικόπεδο, συνδυασμένη με συγκυριότητα στο οικόπεδο αυτό καθώς και στα κοινά μέρη των οικοδομών.

 

Σύσταση οριζοντίου ή καθέτου ιδιοκτησίας μπορεί να γίνει σε υπάρχονται ή μελλοντικά κτίσματα επί του οικοπέδου/γηπέδου, εφόσον τηρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις νομιμότητας.

 

Οι εργασίες που απαιτούνται μετά από αυτοψία του μηχανικού είναι:

 

Η αξιολόγηση της υπάρχουσας ιδιοκτησιακής κατάστασης

Ο έλεγχος αυθαιρέτων κατασκευών

Η αποτύπωση της ιδιοκτησίας

Σύνταξη Τοπογραφικού Διαγράμματος

Σχεδιασμός των κτισμάτων

Σύνταξη Πινάκων Ποσοστών Συνιδιοκτησίας και των αντίστοιχων σχεδίων

Έκδοση Πιστοποιητικού Πληρότητας.