Στοιχεία Επικοινωνίας

Επικοινωνήστε μαζί μας  για να μάθετε περισσότερα για τις υπηρεσίες μας ή για να συζητήσουμε για το έργο που σκέφτεστε να υλοποιήσετε.

icon_widget_image Καθημερινα 09:00 με 17:00 icon_widget_image Αγίου Λουκά, Αφάντου, Ρόδος icon_widget_image + 30 22410 63496 +30 22411 30751 icon_widget_image info@ergongroup.gr

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

H Στατική Μελέτη αφορά την ασφάλεια και την λειτουργικότητα του φέροντος οργανισμού της κατασκευής και συντάσσεται λαμβάνοντας υπόψιν τα πρότυπα των ισχυόντων αντισεισμικών κανονισμών και φορτίσεων. Είναι απαραίτητη για τη:

·       διαστασιολόγηση ενός νέου φέροντος οργανισμού,

·       περιπτώσεις αυθαιρέτων κατασκευών

·       σε κτίρια τα οποία έχουν υποστεί βλάβες.

·       σε τοίχους αντιστήριξης

·       σε υφιστάμενα κτίρια αν υπάρχει απαίτηση

 

Βάσει των Στατικών Μελετών πραγματοποιείται ο σχεδιασμός του φέροντος οργανισμού και αποτυπώνονται σχεδιαστικά οι ειδικές κατασκευαστικές λεπτομέρειες, γίνεται η προμέτρηση των υλικών και εκτίμηση της συμπεριφοράς του φέροντος οργανισμού σε διάφορους συνδυασμούς φορτίσεων.