Στοιχεία Επικοινωνίας

Επικοινωνήστε μαζί μας  για να μάθετε περισσότερα για τις υπηρεσίες μας ή για να συζητήσουμε για το έργο που σκέφτεστε να υλοποιήσετε.

icon_widget_image Καθημερινα 09:00 με 17:00 icon_widget_image Αγίου Λουκά, Αφάντου, Ρόδος icon_widget_image + 30 22410 63496 +30 22411 30751 icon_widget_image info@ergongroup.gr

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η εταιρεία ΕΡΓΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΚΕ είναι μια επιχείρηση εξειδικευμένη στον τομέα των Τεχνικών Έργων.

Η Διοίκηση της ΕΡΓΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΚΕ, δεσμεύεται να συμμορφώνεται στο ακέραιο με τις σχετικές νομικές απαιτήσεις και τις κατά περίπτωση απαιτούμενες κανονιστικές διατάξεις, παρέχοντας υπηρεσίες που, αφενός μεν να ικανοποιούν πλήρως τις ανάγκες των πελατών της, αφετέρου δε να εξασφαλίσει τη μείωση ή/και εξάλειψη των θανάτων και τραυματισμών που προκύπτουν από οδικά ατυχήματα, τα οποία είναι σε θέση ο οργανισμός να επηρεάσει. Για το σκοπό αυτό έχει εφαρμόσει και τηρεί ένα Σύστημα Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας σε συμμόρφωση με το διεθνές πρότυπο ISO 39001:2012 και φροντίζει για τη συνεχή παρακολούθηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητάς του.

Η διοίκηση της ΕΡΓΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΚΕ με την παρούσα πολιτική οδικής ασφάλειας εξασφαλίζει:

 • Την Αναγνώριση του αντικειμένου και του περιβάλλοντος δραστηριοποίησης της Επιχείρησης,
 • Την Αναγνώριση των ενδιαφερομένων με την οδική ασφάλεια μερών
 • Την αναγνώριση, Ανάλυση και Αξιολόγηση Κινδύνων
 • Τον Καθορισμό Παραγόντων Επίδοσης στην Οδική Ασφάλεια (έκθεσης σε κίνδυνο, ενδιάμεσων και τελικών) με κατάλληλη καθιέρωση ποσοτικοποιημένων στόχων και σχετικών δεικτών παρακολούθησης που τους αντανακλούν
 • Την καθιέρωση Σχεδίων Δράσης (Προγράμματα Βελτίωσης) για την συστηματική μέτρηση, παρακολούθηση ανάλυση και αξιολόγηση του βαθμού επίτευξης των ενδιάμεσων στόχων επίδοσης Οδικής Ασφάλειας
 • Τη συνεχή & άρτια εκπαίδευση του προσωπικού της

Η παρούσα Πολιτική του Συστήματος Οδικής Ασφάλειας και οι σχετικοί σκοποί και στόχοι (ενδιάμεσοι και τελικοί) επαναξιολογούνται και κατά περίπτωση αναθεωρούνται από τη Διοίκηση, τουλάχιστον, κατά την ανασκόπηση του Συστήματος Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας.

Για την ΕΡΓΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΚΕ

Α. Καλοπήτας

Διαχειριστής

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ

Αρ. ΈκδοσηςΗμερομηνίαΠεριγραφήΠαράγραφοι
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

ΟΕ 04 – 3 ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Πολιτικής:

Η εταιρεία ακολουθεί συγκεκριμένους κανόνες που εκφράζουν την Περιβαλλοντική της Πολιτική.

 1. Στο χώρο της εταιρείας έχουν τοποθετηθεί κάδοι και κουτιά για ανακυκλώσιμα (Μπλε κάδος)και αποκλειστικά για χαρτί αντίστοιχα.
 • Για την κατανάλωση οποιουδήποτε ποτού ή τρόφιμου δεν χρησιμοποιούνται σκεύη μίας χρήσης.
 • Οι ηλεκτρικές συσκευές βρίσκονται απενεργοποιημένες όταν δεν χρησιμοποιούνται και όχι σε αναμονή, ώστε να εξασφαλίζεται η εξοικονόμηση ενέργειας. Υπολογιστές και αντιγραφικά μηχανήματα τίθενται αυτόματα εκτός λειτουργίας αν δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για μία ώρα.
 • Στους χώρους των WC τοποθετούνται πετσέτες πολλαπλών χρήσεων και όχι χάρτινες χειροπετσέτες με σκοπό την μείωση μη ανακυκλώσιμων αποβλήτων.
 • Οι ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές που δεν χρησιμοποιούνται πλέον από την εταιρεία τοποθετούνται σε συγκεκριμένο χώρο ώστε να οδηγηθούν σε κάδους ανακύκλωσης ΑΗΗΕ.
 • Σε αντίστοιχο κάδο, κατάλληλο για τα εν λόγω απόβλητα τοποθετούνται τα εξής ρεύματα: Μπαταρίες, λαμπτήρες
 • Τουλάχιστον το 50% των λαμπτήρων είναι εξοικονόμησης ενέργειας, κυρίως LED.
 • Τα συστήματα κλιματισμού καθαρίζονται και συντηρούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Επιπλέον, η θερμοκρασία στα συστήματα θέρμανσης και ψύξης παραμένει στα προτεινόμενα πλαίσια, δηλαδή έως 12°C υψηλότερα από την Θερμοκρασία περιβάλλοντος το χειμώνα και έως 12°C χαμηλότερα από την Θερμοκρασία περιβάλλοντος το καλοκαίρι. Οι θερμοκρασίες αυτές αντιστοιχούν σε 25-28°C για τη λειτουργία της ψύξης και 20-23°C για τη λειτουργία της θέρμανσης.
 • Κατά την προμήθεια νέων ηλεκτρονικών συσκευών προτείνονται οι συσκευές ενεργειακής κλάσης τουλάχιστον Α++.