Στοιχεία Επικοινωνίας

Επικοινωνήστε μαζί μας  για να μάθετε περισσότερα για τις υπηρεσίες μας ή για να συζητήσουμε για το έργο που σκέφτεστε να υλοποιήσετε.

icon_widget_image Καθημερινα 09:00 με 17:00 icon_widget_image Αγίου Λουκά, Αφάντου, Ρόδος icon_widget_image + 30 22410 63496 +30 22411 30751 icon_widget_image info@ergongroup.gr

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Η ηλεκτρολογική μελέτη αποτελεί την αποτύπωση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, των θέσεων κατανάλωσης και των σημείων διαχείρισης τους. Με γνώμονα τις ανάγκες του πελάτη και λαμβάνοντας υπόψιν τα πρωτόκολλα κατά ΕΛΟΤ 60364 ,HD 384 και κατά KΕΗΕ, υπάρχει η δυνατότητα:

 • Μελέτης και επίβλεψης της νέας εγκατάστασης
 • Έλεγχος της υπάρχουσας εγκατάστασης
 • Έκδοση Υπεύθυνης Δήλωσης Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη
 • Σχεδίασης κάτοψης ηλεκτρικής εγκατάστασης και μονογραμμικό ηλεκτρικού πίνακα.

 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

H μελέτη θέρμανσης εκπονείται με σκοπό την κάλυψη των θερμικών αναγκών του χώρου. Συνεκτιμώντας την παρούσα ή μελλοντική διάταξη του κτιρίου, επιδιώκεται:

 • Η λειτουργικότητα
 • Η οικονομία σε κατανάλωση ενέργειας
 • Η ποιότητα κατασκευής
 • Οι δυνατότητες εξέλιξης
 • Η βελτιστοποίηση της απόδοσης
 • Η επιλογή του κατάλληλου συστήματος θέρμανσης

 

Κύριος στόχος της μελέτης θέρμανσης είναι η ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου/ιδιοκτησίας και υπάρχει η δυνατότητας ένταξης του σε χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας (Εξοικονομώ, Εξοικονομώ-Επιχειρώ, Εξοικονομώ – Ανακαινίζω), ενώ υπάρχει η δυνατότητα επίβλεψης της εγκατάστασης του συστήματος θέρμανσης.

ΜΕΛΕΤΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

H μελέτη κλιματισμού είναι απαραίτητη σε κάθε κτίριο ώστε να εξασφαλίζονται οι ιδανικές συνθήκες θερμοκρασίας, υγρασίας και ποιότητας αέρα. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι των μελετών σε νέες οικοδομικές άδειες, σε περιπτώσεις ανακαίνισης και ενεργειακής αναβάθμισης. Στοιχεία που κάνουν αποδοτική τη μελέτη είναι :

 • H επιλογή του κατάλληλου συστήματος κλιματισμού
 • Η ισχύς του συστήματος και των μονάδων
 • Η ενεργειακή απόδοση
 • Η κατάλληλη χωροθέτηση της εγκατάστασης

Υπάρχει η δυνατότητα ένταξης των συστημάτων κλιματισμού σε επιδοτούμενο πρόγραμμα, εφόσον ο ενδιαφερόμενος τηρεί τις απαραίτητες προϋποθέσεις και κριτήρια ένταξης του σε αυτό.

ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Η μελέτη των υδραυλικών εγκαταστάσεων είναι απαραίτητη σε κάθε κτίριο ώστε να εξασφαλίζεται η επιθυμητή ποιότητα και μακροζωία των σωληνώσεων και της εγκατάστασης τους. Αποτελεί μέρος των απαιτούμενων μελετών σε περίπτωση έκδοσης οικοδομικής αδείας και βάσει της μελέτης κατασκευάζονται:

 • Η εγκατάσταση ύδρευσης
 • Το σύστημα παροχής Ζεστού Νερού Χρήσης
 • Το σύστημα αποχέτευσης

 

Με αυτό τον τρόπο, διασφαλίζεται η σωστή διαστασιολόγηση των σωληνώσεων, η επιλογή των κατάλληλων υλικών και μηχανημάτων, η αποφυγή μελλοντικών βλαβών και η εξοικονόμηση ενέργειας.