Στοιχεία Επικοινωνίας

Επικοινωνήστε μαζί μας  για να μάθετε περισσότερα για τις υπηρεσίες μας ή για να συζητήσουμε για το έργο που σκέφτεστε να υλοποιήσετε.

icon_widget_image Καθημερινα 09:00 με 17:00 icon_widget_image Αγίου Λουκά, Αφάντου, Ρόδος icon_widget_image + 30 22410 63496 +30 22411 30751 icon_widget_image info@ergongroup.gr

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

ΜΕΑ (ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Η Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης (Μ.Ε.Α.) εκδίδεται βάσει των προτύπων του ΚΕΝΑΚ (Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων) και των ισχυόντων οικοδομικών και κτιριοδομικών κανονισμών.

Αναγράφονται στην μελέτη γενικές πληροφορίες του εξεταζόμενου κτιρίου, στοιχεία σχετικά με τον σχεδιασμό του κτιρίου και την μορφολογία του. Λαμβάνονται υπόψιν στους υπολογισμούς το κτιριακό κέλυφος και οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Τα αποτελέσματα της μελέτης αφορούν ενεργειακά χαρακτηριστικά του κτιρίου όπως οι θερμικές απώλειες, η ενεργειακή κατανάλωση, οι χρήσεις θέρμανσης και ψύξης.

Η Μ.Ε.Α. είναι απαραίτητη σε νέα κτίρια, αναθεώρηση αδειών, προσθήκες καθ’ ύψος ή κατ’ έκταση, σε περιπτώσεις αποπεράτωσης εργασιών και σε αρκετές ακόμα περιπτώσεις.

ΠΕΑ (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ)

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης Π.Ε.Α. κτιρίων απεικονίζει την ενεργειακή κατάταξη του κτιρίου και εκδίδεται από Ενεργειακούς Επιθεωρητές. Στο πιστοποιητικό αναγράφονται πληροφορίες και γενικά στοιχεία του κτιρίου, η κατανάλωση ενέργειας, οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και προτάσεις για την ενεργειακή βελτίωση του κτιρίου.

Είναι απαραίτητο για:

Μίσθωση ακινήτων

Πράξεις αγοραπωλησίας ακινήτων

Τα πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας <<Εξοικονομώ>> με αναφορά σε προτεινόμενες ή ολοκληρωμένες παρεμβάσεις.

Για την έκδοση του πιστοποιητικού πληρότητας της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας.

Δημόσια κτίρια

Το Π.Ε.Α. ισχύει για δέκα χρόνια , εκτός από την περίπτωση ριζικής ανακαίνισης του κτιρίου πριν παρέλθει η δεκαετία, οπότε η ισχύς του λήγει με το πέρας των εργασιών ανακαίνισης και πρέπει να εκδοθεί νέο.

Το τεχνικό μας γραφείο διαθέτει ενεργειακούς επιθεωρητές και αναλαμβάνει την έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης.