Στοιχεία Επικοινωνίας

Επικοινωνήστε μαζί μας  για να μάθετε περισσότερα για τις υπηρεσίες μας ή για να συζητήσουμε για το έργο που σκέφτεστε να υλοποιήσετε.

icon_widget_image Καθημερινα 09:00 με 17:00 icon_widget_image Αγίου Λουκά, Αφάντου, Ρόδος icon_widget_image + 30 22410 63496 +30 22411 30751 icon_widget_image info@ergongroup.gr

ΑΔΕΙΕΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ

Η έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας (ΕΕΔΜΚ) αποτελεί μια απλουστευμένη και ταχύτερη αδειοδότηση για εργασίες περιορισμένης έκτασης σε νομίμως υφιστάμενες ιδιοκτησίες. Ο προϋπολογισμός των εργασιών δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 25.000 ευρώ. Οι διαδικασίες έκδοσης είναι ταχύτητες και ο μηχανικός σας ενημερώνει για όλες τις απαιτούμενες ενέργειες και μελέτες. Ενδεικτικές περιπτώσεις όπου απαιτείται η έκδοση έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας είναι:

 • κατασκευή ανελκυστήρα
 • τοποθέτηση ικριωμάτων
 • τοποθέτηση εργοταξιακών οικίσκων
 • εργασίες εξωτερικών χρωματισμών ή αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων ή επισκευή επιχρισμάτων ή επισκευή όψεων, με χρήση ικριωμάτων
 • επένδυση όψεων και αντικατάσταση υαλοπετασμάτων, με χρήση ικριωμάτων
 • κατασκευή πέργκολας επιφάνειας άνω των πενήντα (50) τ.μ. σε ακάλυπτους χώρους, προκήπια, βεράντες ισογείων, σε δώματα, υπαίθριους χώρους και ανοιχτούς εξώστες ανεξαρτήτως επιφάνειας
 • τοποθέτηση ασκεπούς δεξαμενής νερού ή πισίνας, μέγιστης επιφάνειας πενήντα (50) τ.μ., τύπου compact
 • εσωτερικές διαρρυθμίσεις, καθώς και εργασίες αλλαγής χρήσης για τις οποίες, δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής αδείας, με την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται τα στοιχεία του φέροντος οργανισμού του κτιρίου και δεν μεταβάλλονται προς το δυσμενέστερο τα φορτία και η κατηγορία σεισμικής σπουδαιότητας σύμφωνα με τον αντισεισμικό κανονισμό
 • κατασκευή φυτεμένων δωμάτων και φυτεμένων επιφανειών
 • τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης ή παθητικών ηλιακών συστημάτων στις εξωτερικές όψεις
 • συντήρηση και επισκευή στεγών με χρήση ικριωμάτων
 • περίφραξη με πρόχειρη κατασκευή, όπως συρματόπλεγμα, σε οικόπεδα μη ρυμοτομούμενα σε εντός σχεδίου περιοχές
 • κατασκευή μιας και μόνο λιθόκτιστης αποθήκης μέχρι δεκαπέντε (15) τετραγωνικά μέτρα και συνολικό ύψος έως και τρία (3,00) μέτρα, ύστερα από έγκριση της αρμόδιας Διεύθυνσης Γεωργίας
 • κατασκευή τζακιών με τις καπνοδόχους τους σε οριζόντιες ιδιοκτησίες
 • ανακατασκευή στέγης
 • λειτουργική συνένωση χώρων
 • στέγαστρα και προστεγάσματα, υπό προϋποθέσεις
 • επεμβάσεις στις όψεις κτιρίων για την τροποποίηση ή τη διάνοιξη νέων ανοιγμάτων, όπου επιτρέπεται
 • πρόχειρες ξύλινες κατασκευές βοηθητικής χρήσης έως 8 τ.μ. και μεγίστου ύψους 2,50 μέτρων, που τοποθετούνται στον ακάλυπτο χώρο
 • εργασίες εγκατάστασης φ/β συστημάτων
 • διαχωρισμός οριζόντιων ιδιοκτησιών
 • εγκατάσταση κατασκευών αντιθορυβικής προστασίας (ηχοπετάσματα) σε δώματα ή σε ακάλυπτους χώρους υφιστάμενων ειδικών κτιρίων, με σκοπό την απόσβεση ήχων που προέρχονται από μηχανήματα κλιματισμού.