Στοιχεία Επικοινωνίας

Επικοινωνήστε μαζί μας  για να μάθετε περισσότερα για τις υπηρεσίες μας ή για να συζητήσουμε για το έργο που σκέφτεστε να υλοποιήσετε.

icon_widget_image Καθημερινα 09:00 με 17:00 icon_widget_image Αγίου Λουκά, Αφάντου, Ρόδος icon_widget_image + 30 22410 63496 +30 22411 30751 icon_widget_image info@ergongroup.gr

ΑΔΕΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Οι διαδικασίες έκδοσης μιας Οικοδομικές Άδειας έχουν εκσυγχρονιστεί και απλοποιηθεί μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος eadeies. Οι μελέτες και τα σχέδια υποβάλλονται ηλεκτρονικά. Για περιπτώσεις όπως:

α) Ανέγερση, προσθήκη και επισκευή κτιρίων

β) Κατεδάφιση κατασκευών

γ) Κατασκευή πισίνας

δ) Διαμόρφωση εδάφους οικοπέδου με εκσκαφές ή επιχώσεις μεγαλύτερες του 0,80 μέτρα

ε) Εργασίες για τις οποίες απαιτείται άδεια μικρής κλίμακας, αλλά ο προϋπολογισμός υπερβαίνει τις 25.000 ευρώ.

στ) Αλλαγή χρήσης ως προς το δυσμενέστερο.

είναι ενδεικτικά παραδείγματα όπου απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας βάσει του Νόμου 4495/2017.

Το τεχνικό μας γραφείο αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου όλες τις απαιτούμενες μελέτες και σχέδια με υπευθυνότητα και συνέπεια, ένω η ΕΡΓΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ μπορεί να αναλάβει εξ ολοκλήρου ή τμηματικά το κατασκευαστικό κομμάτι.