Στοιχεία Επικοινωνίας

Επικοινωνήστε μαζί μας  για να μάθετε περισσότερα για τις υπηρεσίες μας ή για να συζητήσουμε για το έργο που σκέφτεστε να υλοποιήσετε.

icon_widget_image Καθημερινα 09:00 με 17:00 icon_widget_image Αγίου Λουκά, Αφάντου, Ρόδος icon_widget_image + 30 22410 63496 +30 22411 30751 icon_widget_image info@ergongroup.gr

ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

Αυθαίρετη θεωρείται μια κατασκευή ή μια χρήση για την οποία, είτε δεν υπάρχει καθόλου οικοδομική άδεια, είτε αν υπάρχει οικοδομική άδεια τότε δεν εφαρμόστηκε ακριβώς όπως προβλέπεται στα εγκεκριμένα σχέδια της πολεοδομίας.

Η νομιμότητα του ακινήτου είναι απαραίτητη προϋποθεση σε περιπτώσεις:

  • Σύνδεσης με δίκτυα κοινής ωφέλειας
  • Εκτέλεσης εργασιών που απαιτούν Άδεια Δόμησης ή Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας
  • Σύνταξης Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου
  • Ένταξης σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα Ενεργειακής Αναβάθμισης
  • Έκδοσης Άδειας Λειτουργίας
  • Μεταβίβασης

Με τον Ν. 4495/2017 δίνεται η δυνατότητα ένταξης των κατασκευών και η τακτοποίηση/νομιμοποίηση τους. Η διαδικασία ρύθμισης απαιτεί αυτοψία, αποτύπωση, ενημέρωση του πελάτη, υπολογισμό των προστίμων, σύνταξη των απαιτούμενων μελετών και εκθέσεων και υποβολή του φακέλου.