Στοιχεία Επικοινωνίας

Επικοινωνήστε μαζί μας  για να μάθετε περισσότερα για τις υπηρεσίες μας ή για να συζητήσουμε για το έργο που σκέφτεστε να υλοποιήσετε.

icon_widget_image Καθημερινα 09:00 με 17:00 icon_widget_image Αγίου Λουκά, Αφάντου, Ρόδος icon_widget_image + 30 22410 63496 +30 22411 30751 icon_widget_image info@ergongroup.gr

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Οι Περιβαλλοντικές Μελέτες συντάσσονται για την έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων Α.Ε.Π.Ο ή Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων Π.Π.Δ.

Έχουν ως αντικείμενο την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργων ή δραστηριοτήτων και υποβάλλονται σε συνδυασμό με την μελέτη του έργου. Ελέγχονται από τις αρμόδιες αρχές σχετικά με την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων της περιοχής και απαιτείται ανανέωση μετά την λήξη της ισχύος τους.